Velkommen til Artilleriofficersforeningen

Læs det seneste og tidligere numre af Dansk Artilleritidskrift her på hjemmesiden

Seneste nyt

Bestyrelsens målsætning her

Aktiviteter i den kommende periode her

Referat fra generalforsamling her

Indkaldelse til generalforsamling her

Resultat af urafstemning om AOF fremtid her

Referatet fra den ekstraordinær generalforsamling
d. 22. juni 2018 her.

AOF regnskab 2017 her

Om Artilleriofficersforeningen

Artilleriofficersforeningen blev stiftet i 1787 og er dermed den danske hærs ældste organisation for officerer. Foreningen henvender sig nu ikke alene til artilleriets officerer, men til artillerister generelt.
Foreningens formål er at øge fagkundskaben blandt artillerister gennem en række foredrag og ved udgivelsen af artikler.
Foreningen er i øvrigt finansieret af medlemmerne, ikke af forsvaret.

Foredragene er en oplagt mulighed for at blive orienteret om artilleriets indsats i internationale operationer samt øvrige aktuelle emner. Under og efter foredragene er der selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte relevante problemstillinger med foredragsholderen samt de øvrige tilhørere.

Et andet vigtigt element i foreningens virke er udgivelsen af artikler her på hjemmesiden. Artiklerne kan omhandle artilleristers erfaringer fra internationale operationer, status ved artillerienhederne, forsvarsforligets konsekvenser for artilleriet, materielanskaffelser, studie- og udviklingsarbejdet i artilleriet og meget, meget mere.

Foreningen har desuden en lukket gruppe for medlemmer på Facebook, hvor der inviteres til debat.