Artikler

Artilleriofficersforeningen bringer her artikler rettet mod ildstøtterelaterede forhold. Enkelte artikler kan eventuelt tillige være bragt i andre medier, herunder eksempelvis i Kentauer, Kamptroppernes tidskrift.

November 2018:

Bestyrelsen har efter sin konstituering formuleret sin hensigt for foreningens videre virke. Læs den her.

7. februar 2016:

Rejsebrev fra reserveofficerers deltagelse i øvelse i Litauen.
Af kaptajn af reserven, Søren Kisum-Fevre.

En reserveofficer skal også kompetenceudvikles, og det sker lige nu i en skov i Litauen. Mange reserveofficerer og faste officerer, i rammen af stab Danske Division, er samlet på en kaserne i Nemencine ca. 20 km nord for Vilnius....

Rejsebrev

Læs artiklen her.

4. januar 2016:

Teknologiøvelse Bold Quest - En legeplads for nørder?

Oberstløjtnant Søren Høst giver i sin artikel et godt indblik i anvendelsen og formålet med deltagelse i og gennemførelse af dette efterårs Bold Quest, som er meget andet end blot en legeplads for nørder. Bold Quest danner rammen om et unikt udviklingsmiljø, der linker soldater, analytikere og teknikere (og programmører) sammen i et fællesskab, hvor teknologi, koncepter og procedurer bliver afprøvet i et teknologisk realistisk miljø.

Læs artiklen her.

21. oktober 2015:

Undervisning i ildstøttetjeneste ved Hærens Officersskole – Del 2.
Af kaptajn Allan Nielsen og major Kristian Bentsen, begge ved Hærens Officersskole.

Major Kristian Bentsen orienterede i en en artikel, bragt i december 2014 udgaven af Dansk Artilleritidsskrift (se side 24) om undervisningen i ildstøtte ved Hærens Officersskole. Her følger 2. del.

Læs artiklen her.

 

20. oktober 2015:

Oberstløjtnant Søren Høst beskriver i denne artikel, hvorledes ildstøtte indgår i DDIV aktiviteter med fokus på øvelse Saber Knight 2015 i Litauen.

Næste års aktiviteter i rammen af DDIV indledes for alvor med såkaldt Branch Training, hvor de danske og baltiske brigadestabe trænes i branch-specifikke emner (herunder ildstøtte) efterfulgt af stabsøvelse Red Knight, der fokuserer på stabsovervejelser i brigaderne. De to aktiviteter gennemføres i uge 5 og 6, 2016 i Baltikum. Aktiviteterne er oplagte muligheder for genopfriskning af ildstøtte på brigadeniveau og dermed en relevant aktivitet for personel af reserven. Vi har brug for støtte fra reserveentiteten til DDIV aktiviteter og her er en god mulighed for kompetenceudvikling. Der skal hermed lyde en opfordring til interesserede fra reserveentiteten om at rette henvendelse til ILSTAFD HKIC [chefsergent Frank Lund, HKIC-ILST05@mil.dk, 72838514] om deltagelse i en eller begge af de anførte aktiviteter.

Læs artiklen her.

4. maj 2015:

Oberstløjtnant Søren Høst perspektiverer en artikel om sine indtryk fra en række nyligt gennemførte møder og konferencer således:

Kære artillerister

Som I jo nok alle erfarede (og havde frygtet), blev den planlagte anskaffelse af en moderne 155 mm haubits til erstatning for vores udslidte M109 desværre udskudt endnu engang af forligskredsen i sidste uge. Jeg behøver jo ikke sige, at jeg er som chef for Ildstøtteafdelingen ved HKIC, som formand for Artilleriofficersforeningen og som soldat og artillerist er skuffet og ærgerlig over, at vores professionelle og faglige vurdering måtte vige for politiske hensyn.

Det her betyder jo selvfølgelig, at vores bestræbelser på at opbygge en helstøbt og moderne ildstøttekapacitet til Hæren har lidt et betydeligt tilbageslag. I skrivende stund er der nok flere spørgsmål end svar, men vi vil gøre, hvad vi kan for at få mere klarhed over konsekvenserne og ikke mindst et billede af, hvad der så skal ske. Det er væsentligt, at holde fast i, at ønsket og planen om at tilvejebringe en moderne artillerikapacitet er intakt. Der er ved Forsvarets og Hærstabens ledelse et stærkt ønske om at lease / leje en moderne haubits, indtil en erstatning kan indkøbes.

Det er i den forbindelse værd at minde om, at vi i min optik aldrig må gå på kompromis med fagligheden, og vi skal altid anbefale systemer ud fra en professionel og faglig vurdering.

Selvom vi alle - og ikke mindst soldaterne i 1 DAA - er utroligt skuffede over beslutningen, så er det ret afgørende, at vi ikke "slår op i banen" og mister troen. Vi skal heller ikke glemme at anerkende de mange andre ildstøttekapaciteter i 1 DAA, der alle gør en forskel og indgår som vigtige bidrag på RKG og BDE niveauet. Der er også "medvind" på en lang række andre større eller mindre materielprojekter, der vil styrke vores ildstøttekapaciteter (Digitalisering, Laser Target Designators, Mastebaserede Sensorer, Tung Morter system, ny PMV, Præcisions Software mm.), og der er som nævnt et stærkt ønske om at forfølge mulighederne for at lease / leje et 155 mm artilleri system mens artilleriudbuddet skal køre igen. Vi skal derfor op på "ildstøtte-hesten igen og hver især gøre alt, hvad vi kan for at drive processen fremad – igen.

I tråd med dette vil jeg som chef for Ildstøtteafdelingen invitere til meningsudveksling om ildstøttens udvikling. Nedenstående artikel samler de væsentligste indtryk fra en række nyligt gennemførte møder og konferencer, hvor den fremtidige udvikling inden for ildstøtte har været debatteret. På møde i Integrated Capability Group On Indirect Fire (ICG IF) og konferencerne Future Artillery Conference og Joint Fires Conference har repræsentanter fra en lang række NATO lande og andre relevante samarbejdspartnere (og forskellige firmaer) fremlagt og drøftet deres respektive syn på udviklingen inden for ildstøtte og de forventede muligheder og udfordringer fremtiden byder.

Selvom jeg anerkender, at I givet mest har lyst til at udbrede jeres frustration over situationen med 155 mm projektet, så håber jeg nu også, at nogle af de trends, udsagn og dilemmaer, jeg bringer i artiklen, vil anspore jer til lidt professionel meningsudveksling.

Læs artiklen her.

 

4. marts 2015:

Seniorsergent Michael R. Larsen beskriver i en artikelserie udviklingen inden for Global Positioning System (GPS).
Her bringes den første artikel med titlen: "Hvad gør vi, hvis vi mister tiden?"

Læs artiklen her.

23. februar 2015:

Oberstløjtnant Søren Høst giver i denne artikel sit syn på resultatet af den netop gennemførte Studieperiode Ildstøtte ved Hærens Kamp-og Ildstøttecenter.

Læs artiklen her.