Bestyrelse
Oberstløjtnant Søren G. Høst, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (formand)
Major Michael Krogsgaard, Headquarters, Multinational Corps NE (næstformand)
Kaptajn Lars Vammen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Kaptajn Jens F. Astrup, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.
Seniorsergent Lars Mortensen, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.
Kaptajn Jacob Knudsen, Hærens Officersskole.

Suppleanter
Major Kristian Bentsen, Hærens Officersskole.
Kaptajn af reserven Søren Kissum-Fevre, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.
Overkonstabel-1 Torbjørn Fristed, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.

Revisorer
Afdelingsingeniør Per Mørkeberg, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.
Major Carsten H. Petersen, Hærens Efterretningscenter.
Kaptajn Niels S. Løvendahl, Hærstaben (Suppleant).

Redaktion
Oberstløjtnant Michael A. Villumsen, Hærstaben (ansvarshavende).
Major Carsten H. Petersen, Hærens Efterretningscenter (sekretær).