Bestyrelse
Oberstløjtnant Poul-Erik Ebbe Andersen, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (formand)
Oberstløjtnant Hans Damm, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (næstformand)
Seniorsergent Lars Mortensen, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (sekretær)
Kaptajn Jens F. Astrup, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (kasserer).
Kaptajn Jacob Knudsen, 2. Brigade.
Kaptajn Andreas Lyng, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Suppleanter
Kaptajn af reserven Søren Kissum-Fevre, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.
Overkonstabel-1 Torbjørn Fristed, Staben ved Danske Division

Revisorer
Afdelingsingeniør Per Mørkeberg, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.
Major Carsten H. Petersen, Hærens Efterretningscenter.
Kaptajn Niels S. Løvendahl, Hærstaben (Suppleant).

Redaktion
Oberstløjtnant Michael A. Villumsen, Hærstaben (ansvarshavende).
Major Carsten H. Petersen, Hærens Efterretningscenter (sekretær).